“TUỔI TRẺ LLVT TỈNH BÌNH PHƯỚC XUNG KÍCH

“TUỔI TRẺ LLVT TỈNH BÌNH PHƯỚC XUNG KÍCH, SÁNG TẠO, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ”
Đó chính là khẩu hiệu hành động của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh Bình Phước lần thứ IV (2017 – 2022). Đại hội (Diễn ra ngày 19/7/2017 tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh) là đợt chính trị sâu rộng nhằm tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên Giai đoạn 2012 – 2017 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2017 – 2022. Đến dự chỉ đạo và chúc mừng Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bình Phước, Ban Thanh niên Quân khu, Thủ trưởng Đảng uỷ – Bộ CHQS tỉnh; đến dự Đại hội còn có đại diện Bộ tư lệnh Binh Đoàn 16, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo Đảng uỷ – cơ quan/Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS 11 huyện, thị xã, Trung đoàn BB 736, các đơn vị kết nghĩa, đơn vị bạn và 120 đại biểu chính thức đại diện cho đông đảo cán bộ, đoàn viên về dự Đại hội. Đại Hội đã đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn Quân khu lần thứ IX, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội đã hiệp thương 4 đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Sự thành công của Đại hội là tiền đề cơ sở, là niềm khích lệ, động lực lớn lao để tuổi trẻ LLVT tỉnh Bình Phước xung kích, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới!
Nguồn: Tổ chuyên mục QPTD/Bộ CHQS tỉnh.
See Translation