Tháng này các đồng chí bên tổng cục an ninh nhiều việc để làm phết hehe Hốt cả lò bọn nguỵ dân chủ

Tháng này các đồng chí bên tổng cục an ninh nhiều việc để làm phết hehe Hốt cả lò bọn nguỵ dân chủ , sang tận đức cuốc xã qua mặt điệp viên của đức, an ninh eu… để lôi cổ trịnh xuân thanh về nước thì tại hạ đây xin đc ngã mũ bái phục các sư huynh , sáng nay tiếp tục hốt mẻ mới
Cuộc chiến thầm lặng bảo vệ lợi ích đất nước còn dài dài , hy vọng các đồng chí kiên định 1 lòng , tuyệt đối trung thành với tổ chức, đường lối của trung ương , xuất sắc hoàn thành mọi nhiệm vụ mà trung ương giao phó, quyết ko để lọt tội phạm trong tình hình mới
Cuối cùng , xin kính chúc các đồng chí 1 năm đại thắng ! E xin sale hoa quả 50% cho các đồng chí an ninh đặt hàng
See Translation

One Reply to “Tháng này các đồng chí bên tổng cục an ninh nhiều việc để làm phết hehe Hốt cả lò bọn nguỵ dân chủ”

Comments are closed.