(Chính trị thời sự thế giới) Tổng thống Emmanuel Macron đã đi đúng hướng thông qua hai sự kiện quan trọng bậc nhất chỉ mới 1 ngày sau khi ông chính thức làm lễ đăng quang

(Chính trị thời sự thế giới) Tổng thống Emmanuel Macron đã đi đúng hướng thông qua hai sự kiện quan trọng bậc nhất chỉ mới 1 ngày sau khi ông chính thức làm lễ đăng quang.
Thứ nhất, ông đã đến Berlin để khẳng định vai trò đồng lãnh đạo Liên minh Âu Châu với Đức. Tại đây, ông đã đưa ra ba (3) khái niệm cốt lõi cho sự thành công của Tây Âu và cho cả thế giới tự do : Thực dụng, Thực tế và Chủ động (Pragmatisme, Réalisme et Volontarisme).
Ba khái niệm này là kim chỉ nam hành động của chính phủ của ông, của bà Thủ tướng Đức và của EU.
Thứ hai, việc ông chỉ định một nhân vật ôn hòa của đảng Cộng Hòa vào chiếc ghế Thủ tướng, thể hiện quyết tâm một chính phủ liên hiệp trung hữu và trung tả để kiểm soát được quốc hội hầu thực hiện những kế hoạch cải tổ nước Pháp và cả EU.
Thế giới từ nay đã có một trụ cột EU tiến bộ có thể kết hợp với Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc để đủ sức đối trọng với Trung Quốc và Nga. Liên minh thế giới tự do này sẽ còn có thêm Canada và một số quốc gia tiến bộ khác để thúc đẩy chính quyền Trump xem xét lại những chính sách đối ngoại phiêu lưu và nguy hiểm của ông.
Hoan hô liên minh Pháp-Đức.
Hoan hô lực lượng tiến bộ của thế giới tự do.
#lụm bởi #Điêu