Các phương thế để đấu tranh cho dân chủ và nền công lý:

Các phương thế để đấu tranh cho dân chủ và nền công lý:
1. Dùng facebook và các mạng cộng đồng để chửi bới chính quyền, chửi bới hàng lãnh đạo và chửi rủa những người đã khuất.
2. Ghép ảnh bẩn thỉu để tuyên truyền cho mọi người về điều không có hoặc không chính xác của chính quyền, hàng lãnh đạo.
3. Tuyên truyền bịa đặt, khoác lác và phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng rõ ràng và thiếu tin cậy để cho nhiều người tưởng thật là như vậy về hệ thống chính sách của nhà nước hoặc của những người đứng đầu trong lãnh vực này, nọ.
3 phương án trên nếu bạn áp dụng thì bạn không khác gì đám dư luận viên và ban tuyên giáo của đảng cộng sản. Đừng biện minh nhé!
Các phương án sau đây, tuy vất vả và lâu dài nhưng đảng cộng sản sẽ phải lo sợ, nếu bạn đủ can đảm hãy cùng tôi, chúng ta cùng làm:
1. Sống và làm việc đúng theo pháp luật trước đã. Sau đó, sống và làm việc theo sự liêm minh, ngay thẳng, triệt để tẩy trừ thói gian dối lừa gạt và hạ độc lẫn nhau qua từng hoàn cảnh.
2. Không ăn cắp vặt cả trong lẫn ngoài nước, không phóng uế bừa bãi và nghiêm chỉnh dạy bảo con cái về những điều ấy, đặc biệt là phải làm gương cho chúng về việc tuân thủ luật lệ (ví dụ: Luật an toàn giao thông)
3. Hãy làm điều thiện và sống chan hòa tình thương, tương thân tương ái. Cổ võ cho tinh thần ấy và lan truyền đi những điều hay lẽ phải, tẩy chay những thói xấu và phát huy tinh thần làm việc chung.
Làm được như vậy thì xã hội sẽ nên tốt bởi có rất đông những con người sống tốt, như thế chủ nghĩa cộng sản không còn đất sống và những kẻ gian tham sẽ tự rút lui.
See Translation