. MẸ GIÀ YÊU DẤU
. (các chữ ghép thành bức ảnh về mẹ)
.
MẸ ơi con nhớ xa xưa
GIÀ thường đau ốm gió mưa sớm chiều
YÊU con mong muốn thật nhiều
DẤU đau vẫn khỏe mỹ miều cười tươi!

Chữ MẸ thiết kế tóc – tai
Chữ GIÀ tô vẽ mũi cay mắt chầm
.
Chữ YÊU họa tiết miệng – cằm
Còn với chữ DẤU điểm nằm cổ, tay
.
Nhìn hình mắt lệ cay cay
Bóng chiều người Mẹ, ngày nay con thờ
.

Nội dung clip: Lam Điền
Nội dung thơ: Lam Điền
Ảnh: internet
See Translation